пътеводител на централна стара планина - част 1 пътеводител на централна стара планина - част -2 пътеводител на централна стара планина - част 3

.

Маршрут 20: Рибарица (530 м) – рид Дебели дял – хижа Васильов (1360 м)

Маркировка: лентова зелена. По черния път водещ от Рибарица към билото на Дебели дял има поставени метални стълбове, маркиращи трасето на кабела, захранващ намиращата се горе станция на мобилен оператор. След края на гората по поляната към вр. Васильов има зимна стълбова маркировка. Картова схема: 11, 12, 13, 14 и 15.

Продължителност: 5 часа и 50 мин. Изкачване: 1250м. Слизане: 420м. В обратна посока: 5 часа. Маршрутът може да се използва през цялата година.Началото на маршрута е в северозападния край на Рибарица, покрай дерето Калугерски дол. На отбивката има поставена туристическа карта на околностите около хижа Васильов (1360 м). За кратко се следва дерето в североизточна посока, след което се завива на дясно, пресича се Калугерски дол и се продължава по черен почвен път маркиран с метални стълбове. Скоро на пътя излиза маркираната пътека от почивната станция на военните. Пътят постепенно започва да набира височина, като още в началото в далечината се откроява мощната снага на вр. Вежен (2198 м). Редуват се красиви полянки, осеяни с цветя и билки, и млади широколистни горички. Пътят описва няколко дълги серпентини и излиза в подножието на билото на рида.


Напред започват огромните папратови полета, които не свършват почти до края на маршрута. Гледките които се откриват към главното Старопланинско било са зашеметяващи. Погледа достига на югозапад чак до вр. Картала (2031 м), преминава през Тетевенската баба (2070 м), Антонския превал (1840 м) и вр. Булуваня (2043 м), спира продължително на красивите Братанишки уши (1767 м) и продължава на югоизток през вр. Братаница (1992 м) и малкото остро връхче Пъпа (1976 м), за да достигне до исполина Вежен. Още по на изток се издига грамадата на другия личен за тази част на Балкана връх – Юмрука (1819 м), до който се откроява острия купол на вр. Кавладан (1710 м).


Пътят продължава на изток подсичайки билото и достига до паянтов дървен заслон. До тук по Габров рът от юг се изкачва екопътеката от Рибарица, по която минава маршрут 21. В дерето има хубава изворна вода и чешма (До тук около 1 час и 30 мин).


От тук двата маршрута продължават към билото на рида и достигайки го завиват на дясно. За кратко време се преминава покрай две места за почивка, на които има изградени пейки под клоните на буковите дървета. Самото било е покрито с прохладна широколистна гора, която обаче не позволява да се погледне на север към Васильовска планина. На юг поляните са превзети от папрат. За около 30 мин се достига до покрита беседка в гората. Малко след нея има втора такава, покрай която на юг се спуска екопътеката по Черни рът към с. Рибарица.


Пътеката подсича вр. Дебели дял (1116 м) от юг и навлиза в гората. След кратко спускане отново се излиза на откритото и се навлиза в папратливите полета. На юг са върховете Юмрука и Кавладан, а пред тях Ръждаво било и вр. Кукуй (1459 м). Нататък пътеката следва билото на Дебели дял, преминава покрай малка разкопана от иманярите тракийска могила и пресичайки дълга поляна с папрат (от която за миг се зърват в далечината ветрогенераторите на вр. Васильов (1490 м)) отново навлиза в гората (До тук около 3 часа).


Пътеката под дърветата е широка и добре маркирана. Гората е гъста и прохладна, доскорошната горещина не се усеща. За сметка на това липсват гледките към билото на Балкана. Само за около 1 час всичко се променя. Гората свършва и парещото слънце по откритите папратливи поляни се завръща. За сметка на това обаче панорамите които се откриват към гръбнака на Стара планина са невероятни. Като на длан се вижда цялото Старопланинско било на изток от вр. Ушите (1637 м) – красивия скалист вр. Козя стена (1670 м), Арката на свободата на Троянския проход (1565 м), най-личните на планината върхове Амбарица (2166 м) и Купена (2169 м), първенеца на Балкана вр. Ботев (2376 м) и много още върхове и седловини, разположени между тях.


Нататък пътеката отново навлиза в гората, преминава за кратко през няколко малки полянки, на които папратта е по-висока от един човешки бой и все на североизток се изкачва над горския пояс. От тук към вр. Васильов е прокарана зимна стълбова маркировка, а изкачването през поляната е доста уморително. За около 20 мин пътеката отвежда до скалиста местност, където се засича стълбовата маркировка от вр. Васильов към прохода Богое (1230 м) (До тук около 5 часа и 30 мин).


За кратко се тръгва по стълбовете в посока вр. Васильов, като се следи за маркировъчен стълб в дясно, указващ посоката към хижата. Пътеката подсича южните склонове на върха и достига до черен път изкачващ се от проход Богое към билото на Васильовска планина. На изток се вижда хижата и две от дървените бунгала. Поема се надолу по пътя, преминава се покрай спусната метална бариера и се достига до разклон в ляво, по който за около 5 мин се достига до красивата Меча чешма пред хижата (До тук около 5 часа и 50 мин).


Хижа Васильов (1360 м) се намира в югоизточното подножие на вр. Васильов (1490 м). Представлява комплекс от масивна двуетажна сграда с капацитет 40 места и четири сезонни бунгала с по 3 легла. Сградите са електрифицирани, отоплението е с локално парно и печки на твърдо гориво. Хижата разполага с кухня и столова. Достъпът с автомобил се осъществява през прохода Богое по черен път в добро състояние. До хижата водят множество маркирани пътеки от селата Шипково, Голяма Желязна, Васильово, Чифлик и Рибарица. До хижата се намира уникалния скален параклис Св. св. ап. Петър и Павел, до който се стига по атрактивна пътека. Стопанисва се от ТД „Васильов“-Шипково. За контакти: 0894 353 172; 0885 575 626; 0885 293 522


Лавиноопасност: Няма.Назад
"Гайд" ЕООД, гр. Бургас
телефон: 0898 632 446
E-mail: guide.staraplanina@yahoo.com

Уникални посещения: Днес 19 / Вчера 56 / Общо 161158 за 3425 дни /
Пътеводител на
Централна Стара планина

All rights reserved