пътеводител на централна стара планина - част 1 пътеводител на централна стара планина - част -2 пътеводител на централна стара планина - част 3

.

Част първа - продължение

Основната задача на настоящият пътеводител е да се опишат и покажат нагледно голяма част от туристическите пътеки и маршрути в Централна Стара планина, които започват от някъде в ниското и завършват на централното било, а качил се там всеки да реши сам за себе си накъде ще поеме.

Продължителността на маршрутите са дадени в двете посоки: на качване и слизане. Това са чистите времена за преминаване, при средно темпо на вървене, без да са включени почивките. И това всичко при нормални метеорологични условия. При гъста мъгла, снежни натрупвания и други времето за преминаване по даден маршрут значително се увеличава.

Една част от маршрутите са достъпни през цялата година, други само в безснежните периоди. През зимните месеци, при наличието на сняг, задължително и с повишено внимание трябва да се преминава само по зимната маркировка, като при изкачването на върховете ползването на пикел, котки и снегоходки е задължително.

В отделните части са описани накратко всички хижи, заслони, населени места, изходни пунктове, забележителности, защитени територии, резервати, паметници и други обекти, свързани с планината.

Почти всички маршрути преминават през територията на Национален парк Централен Балкан, а голяма част и през защитени местности и резервати. Описаните в пътеводителя пътеки са само за нагледно представяне как и от къде би могъл да се пресече Балканът, като всеки турист е длъжен да спазва разпоредбите на Паркова дирекция и други органи, и сам за себе си да преценя от къде може да преминава.

Условно маршрутите са групирани по населени места или местности, от които започват, като краят им почти винаги е на централното Старопланинско било.

По-долу са изброени маршрутите описани в тази първа част от пътеводителя:

1. Маршрути около Етрополе:

Екопътека Манастира: Автогара Етрополе-м. Хумата-манастир Св. Троица-вод. Варовитец-Аязмото-м. Суха равен-вод. Врана вода-мах. Падеш (с. Ямна

Автогара Етрополе-м. Суха равен-м. Гроба-м. Солището-х. Стражата-вр. Стражата-седл. Каменна стърга

Екопътека Свети Атанас: Автогара Етрополе-Уменска поляна-манастир Свети Атанас-м. Кривола-м. Кърчи

Автогара Етрополе-Уменска поляна-Черни връх-м. Просеката-м. Гроба-м. Солището-х. Стражата-вр. Стражата-седл. Каменна стърга

Национален поход „По стъпките на Бенковски“: м. Баш Самоков-Правешки ливади-м. Солището-Бабина река-с. Ямна-Бенковска пещера-с. Дивчовото-седл. Превлаката-м. Костина (с. Рибарица)

2. Маршрути около Ямна:

мах. Спиловица-Стара река-м.Напоя-седловина Гроба

3. Маршрути около Дивчовото:

Дивчовото-х.Анчова бичкия (Абаджиева)-х.Момина поляна-седловина Гьола/Гьолджука

Дивчовото-м.Паскалски ливади-х.Момина поляна-седловина Гьола/Гьолджука

Дивчовото-х.Корделя/Човканя-вр. Свинска могила-Антонски превал (Попови гробове)

4. Маршрути около Рибарица:

Рибарица-р. Костина-р. Равна-х. Бенковски-седловина Кончето

Рибарица-р. Заводна-Братанишки рид-х. Бенковски-Антонски превал (Попови гробове)

Рибарица-р. Заводна-Суватски дол-х. Бенковски-седловина Хайдушките камъни

Рибарица-р. Заводна-х. Вежен-вр.Вежен (зимен път)

Рибарица-р. Заводна-м. Данчова бичкия-х. Вежен-седловина Каменната порта

Екопътека Царичина: Рибарица-р. Заводна-м. Слончето-вр. Голяма шаля-Рибарица

Рибарица-р. Стара Рибарица-вр. Голяма шаля-рид Царичина-х. Вежен-м. Касаджика

Рибарица-Ръждаво било-вр. Кавладан-х. Ехо

Рибарица-р. Черната-м. Остриките-седл. Карчов преслап

Рибарица-пикник Богое-вр. Васильов

Рибарица-Дебели дял-х. Васильов

Екопътека Горска улица: Рибарица-Габров рът-Дебели дял-Черни рът-Рибарица

5. Маршрути около Васильово:

Васильово-пикник Езерище-вр. Васильов-х. Васильов-проход Богое-седловина Печковец-вр. Кашка-вр. Ушите 

6. Маршрути около Чифлик:

Чифлик-седловина Печковец-проход Богое-х. Васильов 

Чифлик-х. Хайдушка песен-вр.Кашка-вр. Ушите

Чифлик-х. Хайдушка песен-седловина Ветровити преслап

Чифлик-Тумин дял-седловина Ветровити преслап

7. Маршрути около Бели Осъм:

мах. Зеленика-КК Беклемето-Арката на свободата 

8. Маршрути около Христо Даново:

Христо Даново-Сувчарското пръскало-вр. Корфия-седловина Хармана

Христо Даново-м. Старата мандра (Ескимандра)-вр. Голямо Орозтепе-седловина Ветровити преслап

Христо Даново-река Дамлъдере-рид Узунбурун-х. Козя стена

Христо Даново-река Дамлъдере-м. Алимански егреци-седловина Железни врата-х. Ехо

Христо Даново-водохващане Дамлъдере-м. Равнището/Дюзалан-седловина Паниците-Дългата поляна

9. Маршрути около Розино:

Розино-Булски камък-м. Попова нива-м. Равнището/Дюзалан-м. Старата бичкия-Дамлъдере-Баба дере-рида Узунбурун-м.Чифлишки кошари-х. Козя стена 

Розино-м. Шамака-седловина Паниците-Дългата поляна-седловина Карагьолски преслап-х. Ехо

Розино-м. Шамака-Паничарски дол-седловина Острова-м. Керкмето-седловина Карагьолски преслап-х. Ехо

Розино-Шиндардере-м. Розинска мандра-пам. Никола Караджов-седловина Горни Ветровити преслап

10. Маршрути около Клисура:

Клисура-Зли дол-р. Равна-Розинска мандра-пам. Никола Караджов-седловина Горни Ветровити преслап 

Клисура-Зли дол-Влахбунар-седловина Каменната порта

Клисура-Хайдушки дол-Влахбунар-седловина Каменната порта

11. Маршрути около праг Козница:

Гара Стряма-рид Козница-Дабково краище-вр. Вежен

Гара Копривщица-Въртопски теснини-р. Въртопа-вр. Пъпа  

12. Маршрути около Антон:

Антон-рид Заногата-Антонски превал (Попови гробове) 

Антон-м. Мандрели-седловина Гьола/Гьолджука

13. Маршрути около Пирдоп:

Пирдоп-х. Паскал-Косишки превал 

Пирдоп-х. Паскал-Атбунар-седловина Гроба

14. Маршрути около Златица:

Манастир Възнесение Господне-Курудере-х. Свищиплаз-седловината североизточно от вр. Свищиплаз 

Манастир Възнесение Господне-м. Говедарника-х. Извора-х. Тихия кът-Голямата поляна-седловината североизточно от вр. Свищиплаз

Гара Златица-Баламдере-м. Салтаалан-вр. Венковия егрек-вр. Козлуелоси-вр. Свищиплаз

Гара Златица-м. Балабанчовица-вр. Кулгур-м. Мечеш-вр. Свищиплаз

15. Билен маршрут Ком-Емине:

От запад на изток: Златишки проход-х. Кашана-х. Планински извори-х. Ехо-х. Козя стена-Троянски проход

От изток на запад:Троянски проход-х. Козя стена-х. Ех-х. Планински извори-х. Кашана-Златишки проход


Назад


"Гайд" ЕООД, гр. Бургас
телефон: 0898 632 446
E-mail: guide.staraplanina@yahoo.com

Уникални посещения: Днес 19 / Вчера 56 / Общо 161158 за 3425 дни /
Пътеводител на
Централна Стара планина

All rights reserved