пътеводител на централна стара планина - част 1 пътеводител на централна стара планина - част -2 пътеводител на централна стара планина - част 3

.

Част трета - продължение

Основната задача на настоящият пътеводител е да се опишат и покажат нагледно голяма част от туристическите пътеки и маршрути в Централна Стара планина, които започват от някъде в ниското и завършват на централното било, а качил се там всеки да реши сам за себе си накъде ще поеме.

Продължителността на маршрутите са дадени в двете посоки: на качване и слизане. Това са чистите времена за преминаване, при средно темпо на вървене, без да са включени почивките. И това всичко при нормални метеорологични условия. При гъста мъгла, снежни натрупвания и други времето за преминаване по даден маршрут значително се увеличава.

Една част от маршрутите са достъпни през цялата година, други само в безснежните периоди. През зимните месеци, при наличието на сняг, задължително и с повишено внимание трябва да се преминава само по зимната маркировка, като при изкачването на върховете ползването на пикел, котки и снегоходки е задължително.

В отделните части са описани накратко всички хижи, заслони, населени места, изходни пунктове, забележителности, защитени територии, резервати, паметници и други обекти, свързани с планината.

Почти всички маршрути преминават през територията на Национален парк Централен Балкан и Природен парк Българка, а голяма част и през защитени местности и резервати. Описаните в пътеводителя пътеки са само за нагледно представяне как и от къде би могъл да се пресече Балканът, като всеки турист е длъжен да спазва разпоредбите на Паркова дирекция и други органи, и сам за себе си да преценя от къде може да преминава.

Условно маршрутите са групирани по населени места или местности, от които започват, като краят им почти винаги е на централното Старопланинско било.

По-долу са изброени маршрутите описани в тази трета част от пътеводителя:

1. Маршрути около Лъгът:

Лъгът - р. Багарещица - рид Солището - Пеещите скали

Лъгът - рид Юртана/Пишманите - Ловджийската чешма - Солна локва - х. Мазалат

Лъгът - р. Росица - пътека Джаксъна - м. Синята локва - х. Мазалат

2. Маршрути около Люляците:

Курорт Люляците - седл. Трите нули - Осеникова поляна - х. Партизанска песен/Янтра

3. Маршрути около Габрово:

Кв. Хаджицонев мост - с. Баевци - вр. Зеленодръвски чукар - Тота Венкова - Локумите - ТИЦ Узана - х. Узана

Кв. Недевци - вр. Грамадата - вр. Зеленодръвски чукар - Тота Венкова - Локумите - Географски център - хотел Балканци - заслон Малуша - вр. Малуша

Екопътека Узана

Кв. Радецки - рид Магаревич - вр. Магарьовец - седл. източно от вр. Малуша

Кв. Радецки - Рашейското - вр. Моравата - вр. Узун Укуш - вр. Шипка - седл. Шипка

АЕК Етъра - с. Червена локва - Соколски манастир - къмпинг Шипка - седл. Шипка

Кв. Етъра - вр. Пладнището - седл. Златева бахчия - вр. Копривата - м. Умата - Хайдушкото кладенче - седл. Нисък превал/Варниците

с. Поток - с. Езерото - вр. Кокошката - м. Нешова мандра - седл. Копаците

с. Поток - Водохващането - засл. Белчеви мини - Брусовете - седл. Конака

Кв. Ябълка - м. Християнското - вр. Курвина могила - билна поляна Царят

Кв. Ябълка - х. Здравец - м. Стенто - рид Курвина могила - Големият бук - седл. Нисък превал/Варниците

4. Маршрути около Боженци:

Боженци-м. Сечен камък-вр. Улеите-вр. Мъхченица-седл. Мъхченишки пряслоп-Карабогдан-вр. Бедек

5. Маршрути около Плачковци:

Плачковци-кв. Късовци-седл. Мъхченишки пряслоп-кв. Ябълка-р. Янтра-м. Сапатовец-поляна Царят

Плачковци-с. Радевци-мах. Гръбчево-вр. Принца-х. Ивайло-х. Планинец-ГД Българка

Плачковци-вр. Стражерски чукар-вр. Голям Кръстец-х. Кръстец-гара Кръстец

Екопътека спирка Бъзовец

6. Маршрути около Трявна:

Трявна-с. Койчовци-вр. Килимявката-с. Престой-с. Горни Дамяновци-с. Станчов хан-с. Свирци-вр. Белновръх-вр. Върбанов чукар-вр. Студен кладенец

7. Маршрути около Райковци:

Райковци-вр. Могилките-ски база Грамадлива

8. Маршрути около Мъглиж:

Мъглиж-Манастира-м. Бъчовища-седл. Мъглижки уши-с. Селце-м. Дюлята-х. Извора-ГД Българка

Екопътека Винишки камък

9. Маршрути около Горно и Долно Изворово:

Горно Изворово-Равна поляна-седл. Изворовски уши/ Гидика-с. Селце-м. Дюлята-х. Извора-седл. Марков ток-мина Лев-гара Кръстец

Горно Изворово-Равна поляна-седл. Изворовски уши/ Гидика-Далакбунар-вр. Саръяр/Жълти бряг-Маркови прегради-поляна Драгулца-м. Козарниците-ГД Българка

Горно Изворово-Лагерите-ТБ Поглед-Ясова поляна-засл. на маркировачите-вр. Саръяр/Жълти бряг-Маркови прегради-поляна Драгулца-ГП Енина-Карталска вада-Каменливия рът-х. Младост

Долно Изворово-Новомахленска река-крепост Градът-Ясова поляна-заслон на маркировачите-вр. Саръяр/ Жълти бряг-Маркови прегради-поляна Драгулца-м. Козарниците-ГД Българка

10. Маршрути около Енина:

Енина-Енинско ждрело-Родопова чешма-поляна Драгулца-м. Козарниците-ГД Българка

Енина-крепост Чилечито-Златевица-вр. Гарванът-вр. Малък Саръяр-Ясова поляна-заслон на маркировачите-вр. Саръяр/Жълти бряг-Маркови прегради-поляна Драгулца-м. Козарниците-ГД Българка

Енина-м. Кръста-р. Камещица-вр. Копривска могила-х. Младост

Енина-м. Кръста-Кайзеров заслон-засл. Операта-Раев кладенец-р. Камещица-засл. Гергиница-вр. Гробска могила-вр. Копривска могила-х. Младост

Енина-Аврамов водолей-м. Кръста-Катуните-Таралежкова чешма-вр. Високата могила-хотел Еделвайс-хотел Бузлуджа-х. Бузлуджа

Енина-Речица-рид Тричковица-Ален чучур-Корданска чешма-хотел Диана-хотел Бузлуджа-х. Бузлуджа

11. Маршрути около Крън:

Крънска бара-р. Дереазлъ-ПБ България К-х. Бузлуджа

Крънска бара-крепост Градовете-хотел Тонзос-х. Бузлуджа

12. Маршрути около Шипка:

Шипка-Барата-поляна Босилковец-Стръмната поляна-х. Бузлуджа

Шипка-м. Азбеста-засл. Мушатка-м. Качица-седл. Нисък превал/Варниците

Шипка-м. Водоемите-поляна Мушатка-преградна стена Дема-Градишка поляна-ПБ М+С Хидравлик-чешма Орхидеята-седл. Нисък превал/Варниците

Шипка-м. Петкова кула-р. Соколица-ПБ М+С Хидравлик-Градишка поляна-вр. Малка Градищица

Шипка-м. Петкова кула-р. Димовец-м. Хармана-поляна Голям Търсовец-м. Двойния завой-вр. Малък Търсовец

Шипка-х. Теменуга-седл. Копаците

Шипка-Храм-паметник Рождество Христово-Заслона-Паметник на Свободата на вр. Свети Никола

Шипка-р. Средна Варовита-Широката поляна-рид Бакаджика-Шилешки егрек-билото западно от поляна Мушатка

13. Маршрути около Ясеново:

Ясеново-Химитлийската пътека-Амзонов копак-крепост Момина поляна(Къзалан)-м. Трите гроба-м. Карамандра-х. Узана

Ясеново-м. Улуците-засл. Говедарника-Хайдушката чешма-х. Узана

Ясеново-р. Лешница-Бигоровата скала-Къркеланов мост-вр. Ломето-Узан дере-х. Узана

Ясеново-р. Лешница-Тантеления мост-крепост Асара-Сечен камък-Патарешка поляна-седл. Корита

14. Маршрути около Скобелево:

Скобелево-Белите брегове-м. Икишча-вр. Сечемек-Сечен камък-Патарешка поляна-седл. Корита

Скобелево-р. Габровница-Кантона-Бурунът-вр. Мали Бухал-седл. Червената локва

Скобелево-поляна Аланджик-Демиркапия-вр. Курткая-м. Синаница-седл. Киминчето/Гъдулката-Тънката рътлина-Кривата пътека-х. Мазалат

Скобелево-м. Юкюзалан-Кошарите-х. Соколна-Параардан-седл. Празното място-Кюй дере-м. Синаница-седл. Киминчето/Гъдулката-вр. Мазалат-вр. Пиргос-вр. Малък Кадемлия-седл. Чим колиба

15. Маршрути около Габарево:

ж.п. гара Габарево-м. Белия пясък-х. Соколна-Параардан-седл. Празното място-Портата-вр. Тънас тепе-седл. Киминчето/Гъдулката-вр. Мазалат-вр. Пиргос-вр. Малък Кадемлия-седл. Чим колиба

ж.п. гара Габарево-Барата-м. Люляка-м. Равните габъри-м. Белите камъни-Тънката пътека-седл. Киминчето/Гъдулката-вр. Мазалат-вр. Пиргос-вр. Малък Кадемлия-седл. Чим колиба

ж.п. спирка Търничене-Търниченско пръскало-м. Шопови егреци-Търниченска мандра-м. Белите камъни-вр. Ливадата-вр. Мазалат-вр. Пиргос-вр. Малък Кадемлия-седл. Чим колиба

16. Маршрути около Тъжа:

Тъжа-Голяма Папратлива-вр. Чимколиба-Тъжанското пръскало-вр. Каракачански егрек-вр. Падитът-седл. Гроба-вр. Голям Кадемлия-седл. Чим колиба

Тъжа-х. Русалка-х. Триглав-вр. Голям Кадемлия-седл. Чим колиба

Тъжа-ВЕЦ Тъжа-Паунов камък-Светишка поляна-вр. Пауна-вр. Падитът-седл. Гроба-вр. Голям Кадемлия-седл. Чим колиба

Екопътека Бабско пръскало

17. Билен маршрут Ком-Емине:

От запад на изток: м. Смесите-Пеещите скали-х. Мазалат-х. Партизанска песен/Янтра-х. Узана-Шипченски проход-х. Бузлуджа-вр. Бедек-ГД Българка-гара Кръстец-х. Грамадлива-х. Предела

От изток на запад:х. Предела-х. Грамадлива-гара Кръстец-ГД Българка-вр. Бедек-х. Бузлуджа-Шипченски проход-х. Узана-х. Партизанска песен/Янтра-х. Мазалат-Пеещите скали-м. Смесите


Назад


"Гайд" ЕООД, гр. Бургас
телефон: 0898 632 446
E-mail: guide.staraplanina@yahoo.com

Уникални посещения: Днес 16 / Вчера 56 / Общо 161155 за 3425 дни /
Пътеводител на
Централна Стара планина

All rights reserved