пътеводител на централна стара планина - част 1 пътеводител на централна стара планина - част -2 пътеводител на централна стара планина - част 3

.

Ком - Емине

Новият подробен пътеводител по билото на Стара планина вече е факт. В него са описани всички възможни варианти на маршрута от вр. Ком до нос Емине. Посочени са местата за подслон и нощувка, близките до пътеката водоизточници, повечето забележителности по трасето и много други интересни неща. Всичко това е нанесено на подробна карта в мащаб 1:50 000.


 

 

Меки корици. Цена: 25 лв.

 

 

Условно маршрутът е разделен на 30 етапа. Във всеки един е посочено времето за преминаване пеша и с колело; разстоянието; изкачванията и слизанията. Към всеки етап има скица на трасето. Освен това вътре в текста са дадени и времената между по-важните елементи по маршрута – хижи, заслони, места за отдих, чешми, населени места. Така всеки сам за себе си може да прецени според собствените си възможности и желания колко може да измине за един ден, от къде да тръгне и къде да нощува. Затова и етапите не са обвързани по дни. В пътеводителят е събрана цялата налична информация за трасето, подробно е описан всеки един вариант – даже и немаркираните, които се използват за удобство най-вече от колоездачите. В пътеводителят липсва единствено емоциите, хубавите моменти и премеждията, които съпътстват всеки един дръзнал да премине по Пътеката. Оставам тези неща да ги опишете Вие в своите пътеписи. Защото всеки човек е уникален сам за себе си със своите емоции, радости, страдания спомени и преживявания. А от всичко това ще има много до самия край при фара на Емине. Повярвайте ми.

Условно разделението е на 30 етапа. Какво е по-интересното в тях с няколко думи по-долу:

1. гр. Берковица - нова хижа Ком - стара хижа Ком - вр. Ком
Описанието е дадено по пътя и по преките маркирани пътеки, които тръгват от центъра на Берковица.
2. вр. Ком - проход Петрохан - хижа Петрохан
Тук алтернативи няма, освен зимната и лятната пътека, които на места се разминават. Пръснах с боя предпоследната сечаща завой на пътя пътека преди Петрохан, че не беше маркирана.
3. хижа Петрохан - м. Червената локва - хижа Пробойница
До началото на гората под м. Червената локва и м. Врелото се върви от южната страна на билото. В гората се слиза на малка полянка, от където към хижа Пробойница може да се продължи по пътя или по пряката маркирана пътека. Първият вариант - макар и немаркиран е по-удачен за колоездачите и много от тях го използват.
4. хижа Пробойница - с. Губислав - Гара Лакатник - с. Лакатник - хижа Тръстеная
След Губислав са описани и двата варианта за подсичане на завоите на пътя, като вторият - ново маркиран е по-удачен и се избягва минаването през грозната гледка на мините.
5. хижа Тръстеная - м. Берилова воденица - ГД Чукава - св. Дух - хижа Лескова
Маркировката - лентова и стълбова е прокарана от западната страна на Горното езеро (Чемерника), а не както е показано на повечето места от източната. Въпреки това когато е отворен портала на малиновата плантация се минава за по-лесно от изток. От другата страна портал няма. В източното подножие на вр. Издремец, преди Манастирската поляна има хубав извор на няколко метра под пътеката.
6. хижа Лескова - Мечулица - м. Белия камък
Доста подробно описание на местностите по маршрута
7. м. Белия камък - Зла поляна - Витиня
Описани са и трите варианта до Зла поляна - директния, през върха и през хижата и върха. Дадено е описание и е нанесена на картата чешмата под Зла поляна
8. Витиня - Арабаконак - Стъргелска мандра - Етрополски проход/седловина
Описани са вариантите за велосипедно преминаване, които минават по немаркираните пътища и не използват преките и на места обрасли пътеки. Дадена е чешмата на Арабаконак
9. Етрополски проход - м. Хаджийца - Кашана
Описани са и трите варианта до м. Хаджийца - по билото, по пътя и през хижа Чавдар. Описана е и билната пътека след вр. Етрополска баба, както и варианта през хижа Мургана. Също и варианта по пътя от хижата директно към седловина Кашана.
10. Кашана - Косишки превал - Планински извори
Подробно са описани и трите варианта за достигане до Косишкия превал - по билото през вр. Свищиплаз, Голяма занога и Миале; през вр. Свищиплаз и хижа Свищиплаз и през Златишката мандра и хижа Свищиплаз. Описан е варианта за слизане към хижа Момина поляна при необходимост за нощувка. Описан е водоизточника северно от Косишкия превал.
11. Планински извори - Антонски превал - Каменната порта - хижа Ехо
Описани са двата основни варианта след Антонския превал - по билото през вр. Вежен и през хижите Бенковски и Вежен при лошо време и необходимост от нощувка, както и всички разклонения от билото към двете хижи от север.
12. хижа Ехо - хижа Козя стена - Троянски проход.
Тук горе долу всичко е ясно - по билото или по подсичащите пътеки. На седловината преди прохода има вода, от където може да се попълнят запасите.
13. Троянски проход - Орлово гнездо - Дерменка - Добрила
Всички варианти на пътеката и двата варианта около Дерменка и Гердектепе
14. Добрила - Заслон Ботев
Подробно описание на билния маршрут и на южния подсичащ през хижа Васил Левски и седловина Дюза
15. заслон Ботев - вр. Ботев - хижа Тъжа - хижа Мазалат
Дадени са и билния и подсичащ вариант около Параджика и Тъжа, както и трите пътеки преди хижа Мазалат
16. хижа Мазалат - Партизанска песен - Узана - Шипка - Бузлуджа
От Узана е описан подробно варианта за колоездачите през Географския център и заслон Малуша. Описано е маркираното отклонение към къмпинг Шипка, където може да се нощува и всички варианти до Бузлуджа.
17. Бузлуджа - Бедеците - ГД Българка - гара Кръстец
Дадена е подсичащата пътека около Бедеците, вариантите за преминаване с колело преди гара Кръстец
18. гара Кръстец - хижа Грамадлива - хижа Предела
Подробно са описани двата варианта след гарата - по билото и през р. Габрищица, както и двата варианта около Грамадлива - през ски базата и през върха. Дадени са няколко водоизточника
19. хижа Предела - Бутурски чукар - заслон Караиваново хорище
Описани са трите варианта около Бутурски чукар - през Каминката, през руините и по немаркирания път след чешмата, който е много лесен и приятен за изкачване. Дадено е описание за местоположението на чешмата до заслона, от където се е вземало вода за тази през заслона
20. заслон Караиваново хорище - хижа Буковец - хижа Чумерна
Описани са вариантите между Буковец и Чумерна - по пътеките и по пътя (пешеходен и велосипеден вариант). Дадени са няколко водоизточника
21. хижа Чумерна - заслон Вратник
Подробно са описани двата варианта след Чумерна - през върха или по пътя. Дадени са всички водоизточници покрай трасето, както и чешмите под вр. Чумерна и на Агликина поляна. Описани са вариантите след седловина Вратник.
22. заслон Вратник - Делирадева бука - м. Зурльова мандра - гр. Котел
Подробно са описани трите варианта за достигане до Котел след поляната с чакалото - през ГС Зелениче, през вр. Разбойна и през заслоните. Описана е пряката пътека над Котел и всички нови и стари чешми по трасето
23. Котел - м. Голямата нива
Този етап е разделен на две части с две подчасти:
23а. Котел - седловина Цигански гроб - Каракус - Върбишки проход
24а. Върбишки проход - Калето - Гьолите - Голямата нива
Подробно са описани четирите варианта над котел - велосипедния, двата маркирани през кошарата и немаркирания покрай Глогова река и чешмата. Описан е подробно билния вариант на маршрута, който от години не се ползваше, но вече има първите минали по него. Нанесени са близките водоизточници и маркираното разклонение към Голямата беседка преди Голямата нива.
23б. Котел - р. Герила - курорт Върбица
24б. курорт Върбица - ГС Елешница - Голямата нива
Нанесене и описани са всички чешми и някои изворчета по маршрута, както и местата за подслон преди и след курорта - покрай р. Герила, маршрута през хижа Върбишки проход, след курорта, ГС Елешница. Дадени са чешмите преди ГС Елешница, тази северно от него по пътя и тази след нея към Голямата нива
25. Голямата нива - Дебелците - Ришки проход
Описани са двата варианта след Голямата нива - по билото на Гериша и по пътя от юг. Не е описан варианта през Сухото дере. Северно от Байряка има два варианта на пътя, а след това не е описан стария обрасъл вариант.
26. Ришки проход - заслон Хазим Горския - Дъскотна
Подробно са описани и двата варианта до заслона - северен и южен, както и вариантите през селата Рупча и Планиница. Загатнато е разклонението над Планиница към хижа Луда Камчия, което вече е безсмислено да се използва, след като хижата е в руини и няма да се възстановява.
27. Дъскотна - Добра поляна - Топчийско
Описани са и двата варианта над Дъскотна, както и отклонението от с. Топчийско към хижа Топчиско при необходимост от нощувка.
28. Топчийско - Сини рид - Козичино
Описани са вариантите по черните пътища между Топчийско и Сини рид (не само маркирания), както и варианта около Доброван - през нивата или по пътя, където се оказа, че разстоянието е абсолютно еднакво 3,5 км но се изминава по-бързо и не си чупиш краката по буците в нивата. Е пропускаш каменните гъби, но не всеки ходи до тях. Описани са и двата варианта около вр. Карабаир преди Козичино
29. Козичино - Дюлински проход - Гьозтепе - мах. Плазовец - Поморийски проход
Тук горе долу всичко е ясно. На прохода може да се излезе по два начина - в зависимост как ще се продължи последния етап
30. Поморийски проход - вр. Свети илия - Емона - нос Емине
Описани са и двата варианта - по шосето и през седловината на прохода и р. Дращела. При вторият има още един маркиран вариант, който обаче е безсмислен според мен. Под руините на големия ресторант Пикника има много хубава чешма - тази на прохода често пресъхва. Описани са и двата варианта около вр. Свети Илия.

Всички близки водоизточници до трасето са описани и нанесени на картата. Дадени са разстоянията до тях.
Всички места за подслон - без значение от удобствата са описани и нанесени на картата.
Описани са много местности и интересни обекти - и повечето са нанесени на картата.

 

Успех и нека времето бъде с Вас….
"Гайд" ЕООД, гр. Бургас
телефон: 0898 632 446
E-mail: guide.staraplanina@yahoo.com

Уникални посещения: Днес 17 / Вчера 56 / Общо 161156 за 3425 дни /
Пътеводител на
Централна Стара планина

All rights reserved